ReadyPlanet.com
dot dot
bulletพระบรมราโชวาท
bulletสร้างรอยยิ้มในครอบครัว
bulletบ้านนี้มีเพื่อน/ ภคนันท์
bulletสงกรานต์ไทย..กราบพ่อครู
bulletกิจกรรมนักพยากรณ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทย..ฯ
bulletสอนพยากรณ์ดวงแบบส่วนตัว
bulletรับเชิญพยากรณ์นอกสถาณที่
bulletรายการหมอดูเพลงดัง
dot
dot
bulletบทเรียนที่ ๒
dot
dot
bulletคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า
bulletพิธีกรรมแบบโบราณ
bulletพิธีกรรมบวงสรวง
bulletมงคลชีวิต ๙ ประการ
bulletคาถาสตรีมีครรภ์
dot
แก้ดวง * เสริมบารมี *
dot
bulletทำบุญพระราหูเทวา
bulletนักพยากรณ์-ภาพกิจกรรม
bulletแก้ดวง เสริมบารมี
bulletข่าวลือ ... !


ดูดวงฟรีรายการหมอดูเพลงดัง วันอาทิตย์ เวลา 14.50 -16.30 น.
ภารกิจการแข่งขัน ศึกชิงจ้าวหมอดู seasion 2
อัญมณี ไข่มุกแท้  ร้านอัยวัลย์
นักเดินทาง ...   ลำนำทำบุญไหว้พระ ๙ วัด เสริมดวง เสริมบารมี
อ.ภคนันท์ (นกฮูกพยากรณ์ ให้ความรู้เรื่องเลขทะเบียนรถ)


แก้ดวง เสริมบารมี article

           

 โดยหลักของธรรมชาติ พุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนดี คิดดีทำดี ปฏิบัติดีทั้งกาย วาจา ใจ  เมื่อเราอยู่พื้นฐานของความถูกต้องแล้ว ปัญหาย่อมไม่เกิดกับตัวเราแน่นอน ....

แต่ถ้าพูดกันถึงเรื่อง บุญ - กรรม  คุณเชื่อหรือไม่ ? ...

     ในหนึ่งดวงชะตาที่กำเนิดเกิดขึ้นมาอยู่บนโลกใบนี้  ได้ถูกกำหนดมาแล้วว่า จะต้องมาเสวยบุญในเรื่องใดบ้าง และชดใช้กรรมในเรื่องใดบ้าง เรื่อง บุญ กรรม ในคนบางคนอาจจะยังไม่เชื่อ เพราะยังพิสูจน์ไม่ได้ กว่าจะรู้ก็สายเกินแก้ไขซะแล้ว  เมื่อยังไม่ประสบพบกับตนเอง ก็จะยังไม่เชื่ออยู่นั่นเอง ....  ทุกคนที่เกิดมา มีหน้าที่ที่ต้องทำ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อคนรอบข้างที่รักฯลฯ ...  คำสอนของพระพุทธเจ้า ทันสมัยมาก ๆ ๆ ๆ   คำว่าตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นนำมาใช้ในยุคโลกาภิวัทน์ ปัจจุบันนี้ได้ดี มีคุณค่าสูงยิ่ง  ทุกคนที่เกิดมา ต้องพึ่งตนเองให้ได้ไม่เป็นภาระ เบียดเบียน ไม่สร้างปัญหาให้สังคมส่วนรวม อื่น ๆ ...และหมั่นเพียรสร้างบารมี เพิ่มเติมให้ตนเองมีบุญหนุนนำชีวิต  การสร้างบารมี หมายถึง มีจิตเมตตาธรรมต่อผู้อื่น  ช่วยเหลือผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่าเราโดยมิต้องหวังผลตอบแทน การช่วยเหลือผู้อื่น ตนเองต้องไม่เดือดร้อน พอประมาณ ตามอัตภาพที่พอจะทำได้  มิได้หมายถึงว่าต้องใช้เงินทองมากมาย  สร้างกุศลแล้วตนเองจะได้บุญกุศลมหาศาล .และการที่รู้จักปฏิเสธบ้างในบางเรื่อง ก็หมายถึงหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดตามมาในภายหลัง เมื่อรู้ว่าช่วยแล้วเราเดือดร้อน ก็ใช้สติพิจารณาสักนิด

    แก้ดวงอย่างไรนั่นหรือ  แก้ที่พฤติกรรมตนเองนั่นแหละ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกไม่ควร 

หันมาทบทวนตนเองก่อน  การแก้ดวงต้องแก้ที่ความคิด ไม่มีเทพเจ้าองค์ใดช่วยท่านได้ถ้าหากท่านประพฤติผิด *...การบูชาเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นการเสริมสร้างกำลังใจ และผลักดันให้เราคิดดี ทำดี นั่นเอง ข้าพเจ้าจะขอนำหลักการเสริมดวงชะตา ต่ออายุเพื่อความสิริมงคล ที่ทุกคนทำได้ไม่ยุ่งยากอะไร เป็นหลักของท่านอาจารย์แม่พรรณี ที่ท่านได้ให้เผยแพร่แก่สาธุชนทั้งหลาย...

     ในทุกปีเกิด คุณเกิดวันอะไร เช่น เกิดวันจันทร์ ปัจจุบันอายุเต็ม 41 ให้เตรียมดอกไม้สีขาว (กล้วยไม้ขาว นับดอกให้ได้มากกว่าอายุ ถือเลขมงคลสักนิด ลงท้ายด้วยเลข 9 เสมอ    เตรียมดอกไม้ขาว 49 ดอกรวมเป็นช่อให้สวยงาม  เทียนขาว 49 เล่ม , ธูป49 ดอก (แพคใส่ถุงให้เรียบร้อย), น้ำ 1 ขวด  เงิน 49.- + 100  คือ149บาท ใส่ซอง 

...* ของทุกอย่างเตรียมก่อนวันเกิด   ในคืนวันอาทิตย์ นำของทุกอย่างใส่พาน บูชาพระพุทธเจ้าที่หิ้งพระในบ้านตนเอง จุดธูป 3 ดอก นะโม 3 จบ กล่าวคำขอพรต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอแสงสว่างทางปัญญา นำทางให้พบความสิริมงคล .... ฯลฯ อธิษฐานตามใจปราถนา   เช้ามืดตรงกับวันจันทร์ วันเกิดของคุณ ให้นำของทุกอย่างนี้ใส่บาตรพระสงฆ์ 1 รูป พร้อมทั้งผลไม้  อาหารมังสวิรัต ไม่มีเนื้อสัตว์  กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติ ถึงปัจจุบัน ให้มารับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจในวันนี้ ... วิธีนี้เรียกว่าการเสริมดวง ต่อดวงชะตาให้ตนเอง  ทำทุกปีที่เกิดนะคะ จะก่อน หรือหลังวันเกิดตามสะดวก

สำหรับผู้ที่เกิดแต่ละวัน มีเคล็ดในการทำบุญต่าง ๆ กันไป ดังนี้

บุคคลใดที่เข้าสู่เบญจเพท อายุลงท้ายเลข 5 ,9 เช่น25  29  35  39  45  49 55 59 เป็นต้น

*... คนเกิดวันอาทิตย์   ให้ปล่อยปลาไหล

*... คนเกิดวันจันทร์    ให้ปล่อยนก

*... คนเกิดวันอังคาร    ให้ปล่อยหอยขม

*... คนเกิดวันพุธ      ให้ปล่อยปลาไหล

*... คนเกิดวันพฤหัส    ให้ปล่อยเต่า

*... คนเกิดวันศุกร์     ให้ปล่อยปลาหมอ

*... คนเกิดวันเสาร์     ให้ปล่อยปลาไหล

     จำนวนสัตว์ที่ปล่อย  ถ้ามีกำลังทรัพย์ ก็ให้มากกว่าอายุ  สำหรับคนที่มีรายได้น้อยไม่สะดวกเรื่องเงิน ให้ถือเลขอายุลงท้ายเลข คู่ ให้ปล่อยสัตว์จำนวนเลขคี่     อายุลงท้ายเลขคี่ ให้ปล่อยสัตว์จำนวนเลขคู่

*... อายุ 24  ปล่อยสัตว์จำนวน   เลขคี่  1   3  5  7  9  ..... ฯ

*... อายุ 25  ปล่อยสัตว์จำนวน   เลขคู่   2  4  6  8  10  12  14 .....ฯ

          คำอธิษฐานปล่อยสัตว์ 

ข้าพเจ้าชื่อ ............. สกุล .......... เกิดวัน เดือน ปี .......... อายุ ....... ได้ปล่อยสัตว์......จำนวน ..... ตัว

ปล่อยให้เป็นที่พึ่ง ขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า...  ตัวที่นำให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวร  จงนำเอาสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรคภัย สรรพเคราะห์ เสนียดจัญไรออกไปจากข้าพเจ้า นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป.... ขอให้พระแม่คงคง พระยานาคราช เจ้าที่เจ้าทาง จงเป็นสักขีพยานรับทราบเจตนาของข้าพเจ้า  และคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย ด้วยอำนาจของกุศลผลบุญนี้ จงสะเดาะห์เคราะห์ร้ายของข้าพเจ้า ให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุข  มีความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จสมดั่งใจปรารถนา มีชีวิตที่สุข สดชื่น สดใส ตั้งแต่ ณ บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ .

 *...  การปล่อยสัตว์ ควรเลือกสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่า  สั่งไว้กับแม่ค้าในตลาดก่อนว่าจะซื้อไปปล่อย เพื่อที่จะได้เตรียมตัวที่แข็งแรงไว้ให้  และทำตามกำลังทรัพย์อย่าให้เดือดร้อนตนเอง  จะปล่อย 1  2  3  4  ตัวก็ได้กุศลทั้งนั้น อย่าให้เดือดร้อน ก็จะทำให้เรามีความสุข มีกำลังใจที่ดี ที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือให้สัตว์เหล่านั้นรอดตาย

                                                                                                  

            

 
สร้างบุญบารมี คุณธรรมนำชีวิต

อาจารย์เก่งกาจ จงใจพระ
ธรรมทานปีใหม่ ๒๕๕๑ อ.แม่พรรณี
หมอภคนันท์ นกฮูก พาท่านไปลำนำทำบุญไหว้พระ ๙ วัด article
ลำนำทำบุญไหว้พระ ๙ วัด โดยเรืออังสนา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สนใจเรียนโหราศาสตร์ ..ติดต่อภคนันท์ โทร.. 08-9500-5959 หรือที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ... ผู้ที่ผ่านการอบรมจากสมาคมจะได้รับวุฒิบัตรของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ fortune456@hotmail.com