ReadyPlanet.com
dot dot
bulletพระบรมราโชวาท
bulletสร้างรอยยิ้มในครอบครัว
bulletบ้านนี้มีเพื่อน/ ภคนันท์
bulletสงกรานต์ไทย..กราบพ่อครู
bulletกิจกรรมนักพยากรณ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทย..ฯ
bulletสอนพยากรณ์ดวงแบบส่วนตัว
bulletรับเชิญพยากรณ์นอกสถาณที่
bulletรายการหมอดูเพลงดัง
dot
dot
bulletบทเรียนที่ ๒
dot
dot
bulletคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า
bulletพิธีกรรมแบบโบราณ
bulletพิธีกรรมบวงสรวง
bulletมงคลชีวิต ๙ ประการ
bulletคาถาสตรีมีครรภ์
dot
แก้ดวง * เสริมบารมี *
dot
bulletทำบุญพระราหูเทวา
bulletนักพยากรณ์-ภาพกิจกรรม
bulletแก้ดวง เสริมบารมี
bulletข่าวลือ ... !


ดูดวงฟรีรายการหมอดูเพลงดัง วันอาทิตย์ เวลา 14.50 -16.30 น.
ภารกิจการแข่งขัน ศึกชิงจ้าวหมอดู seasion 2
อัญมณี ไข่มุกแท้  ร้านอัยวัลย์
นักเดินทาง ...   ลำนำทำบุญไหว้พระ ๙ วัด เสริมดวง เสริมบารมี
อ.ภคนันท์ (นกฮูกพยากรณ์ ให้ความรู้เรื่องเลขทะเบียนรถ)


พ่อครูสุระ ปัญจะ ผู้สืบทอดศาสตร์สุโขทัย จากบรรพบุรุษ ... article

   

         

           

          ศาสตร์คัมภีร์โบราณสุโขทัย เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหง  กาลครั้งนั้น พ.ศ. 1890

พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ลิไทย  ( เจ้าพระยาลิไทย ) ได้จารึกคัมภีร์โบราณไตรภูมิพระร่วง

 เป็นคัมภีร์เกี่ยวกับศาสนา   คัมภีร์ยาสมุนไพรไทย   คัมภีร์โหราศาสตร์สุโขทัย 

ได้จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้... เนื่องจากพระองค์ทรงมีความชำนาญในวิชาโหราศาสตร์

อย่างมาก  ได้นำวิชานี้มาใช้ในราชสำนักอีกด้วย ...จากนั้นมาวิชานี้ก็ได้ตกทอดต่อ ๆ กันมา

จากรุ่นมาสู่รุ่น  ถึงสี่อายุคน ตระกูล ปัญจะ ( เดิมมีความเป็นมานานกว่า เกือบ 700 ปี )

ต้นตระกูล ปัญจะ  ที่สืบทอดศาสตร์สุโขทัย...

*... คุณปู่นารถ  ปัญจะ ( เดิมเป็นหมอยาไทย )  อายุ 95 ปี ถึงแก่กรรม  อยู่ บ้านอมฤต  อ.ผักไห่  จ.พระนครศรีอยุธยา

*...  คุณลุงมาก  ปัญจะ  ( ลูกคนโตปู่นารถ ) อายุ 85 ปี ถึงแก่กรรม

*... คุณพ่อพูล  ปัญจะ    ( ลูกปู่นารถคนเล็ก   เป็นพ่อของ   พ่อครูสุระ  ปัญจะ ) อายุ 80 ปี ถึงแก่กรรม

* ... พ่อครูสุระ  ปัญจะ      ปัจจุบันอายุ 78 ปี

              ศาสตร์สุโขทัยนี้เป็นวิชาที่ทรงไว้ซึ่งความถูกต้อง ที่ได้ทำสถิติต่อ ๆ มา

เป็นที่น่าเชื่อถือได้  สามารถพยากรณ์ดวงชะตาได้ทั้งชีวิต ตั้งแต่เกิดจนถึงปลายทางของชีวิต

( ความตาย หรือดวงฆาต ในตำราสุโขทัยนี้ แม่นยำนัก  ครูบูรพาจารย์ท่านห้ามทำนายเด็ดขาด )  

นักพยากรณ์ที่ดี ต้องทำให้เจ้าชะตาสบายใจ อย่าให้เขาเป็นทุกข์จากคำทำนายของนักพยากรณ์...

คำสอนสั่งของพ่อครูสุระ  ปัญจะ  ย้ำเป็นนักหนา   มีหลายคนที่ได้มาร่ำเรียนกับพ่อครูสุระ

ท่านพยายามสอนสั่งลูกศิษย์ทั้งหลายให้ช่วยกันสืบทอดต่อ ๆ กันไป การเรียนการสอน

ไม่มีตำราหนังสือ  ต้องเรียนกับพ่อครูโดยตรงซึ่งมีหลายท่านที่ท้อถอย เพราะต้องใช้ความเพียร

พยายาม จดจำ ด้วยตนเอง มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถรับวิชานี้สืบทอดต่อได้เต็มหลักสูตร. 

          การตั้งดวงชะตา ใช้วันเดือน ปี เกิด เวลาตกฟาก  และกาลโยคประจำปีเกิด   

ในหนึ่งดวงชะตา มี 35 เรือน 19 ฐาน  ( 19 ฐาน นี่คือสูงสุด เรียนรู้ถึงดวงฆาต เลยทีเดียว ) 

พ่อครูจะดูความสามารถผู้เรียนรับได้แค่ไหน  บางท่านก็ได้ไปแค่ 7 ฐาน 16 ฐาน  เท่านั้น 

รวมทั้งการใช้ทักษาแบบโบราณ ใช้ทั้งหมด 3 ทักษาพยากรณ์  มีทักษาเดิม  อนุทักษา มหาทักษา 

 -    การดูสรีระร่างกายในเรื่องสุขภาพ     ดูกาลชะตาประจำปีเกิดและปีจร   

 เทียบเคียงกับพฤกษาพยากรณ์   อิทธิพลของดวงดาว   กำลังดาวนพเคราะห์ 

และที่สำคัญดูที่หัวใจดาวในเรือนชะตา  เป็นอีกหนึ่งการพยากรณ์ที่แตกต่างจากศาสตร์พยากรณ์อื่น..   

* ... อีกทั้งการวิเคราะห์ยาม  คาถามีอยู่ว่า  บากบั่น   มั่นคง   ทรงไว้   ดีประเสริฐ   เลิศไกร   

*   ดูเศรษฐกิจ มีหลักการว่า  ทำมา  หาได้  ใช้ไป เก็บไว้     

*   ดู เกียรติยศ มีหลักการว่า  มานะ  พยายาม  เกียรติยศ     

 พ่อครูสุระ  ท่านคัดสรร เลือกหาผู้ที่จะมาสืบทอดวิชานี้ให้สืบต่อไป...

ด้วยเจตนารมณ์ของพ่อครู  ยึดถือเรื่องคุณธรรมสูงส่ง  มิให้เรียกเงินสะเดาะเคราะห์ 

 ห้ามเด็ดขาด  อย่าทำให้เจ้าของดวงชะตาทุกข์ใจ เราต้องเป็นที่ปรึกษา

วิเคราะห์แก้ไขปัญหาชีวิตให้เขา  เป็นที่พึ่งทางใจ  ให้เขาพ้นทุกข์ 

พ่อครูจะไม่เรียกเงินจากคนที่มาดูดวง  แล้วแต่จะให้ตามศรัทธา ท่านปฏิบัติเช่นนี้ตลอดมา........ 

** ... ข้าพเจ้าขอเรียกท่านว่า พ่อครู    คำว่า พ่อครู หมายถึงผู้มีพระคุณ

 

  พ่อครูได้ฝากบทกลอนให้ข้าพเจ้า  เป็นสิ่งเตือนใจ...

คาถา   เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้ได้ ใช้ให้ถูก ปลุกให้เป็น

*... ศิษย์จะดี       ต้องมีธรรม      ประจำจิต

     พูดทำคิด       พินิจหนัก       รักเหตุผล

      อนาคต        เป็นของเรา       เฝ้ารักตน

     ศิษย์ทุกคน    ต้องมีธรรม       ประจำใจ

*... ศิษย์จะดี       ต้องมีครู           ช่วยชูเชิด

      ครูจะเลิศ       ต้องมีธรรม       ทำนบไหว้

      ครูรักศิษย์     ศิษย์เทิดครู       คู่กันไป

      เป็นพรชัย      ในชีวิต          ศิษย์กับครู

*...  คุณครูดี        ศรีย่อมติด       ถึงศิษย์ด้วย

       ศิษย์ยิ่งช่วย    เชิดชูครู          ยิ่งชูศรี

       ครูชูศิษย์       เพราะจิตคิด     ให้ศิษย์ดี

       ศิษย์ที่ดี         กตัญญู            ชูครูตน

*...  สักวันหนึ่ง       คงจะรู้            ว่าครูรัก

       สักวันหนึ่ง       คงประจักษ์     เป็นสักขี

       สักวันหนึ่ง       คงจะรู้            ว่าครูดี

       สักวันหนึ่ง       คงได้ดี           เพราะมีครู.

                          ................

  อนุสรณ์แห่งความทรงจำ  ด้วยใจรัก ระลึกถึงเสมอไม่รู้ลืม  ศิษย์ + ครู  

      เปรียบเสมือนพ่อที่มีแต่ให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ     

    ภคนันท์..ขอกราบขอบพระคุณพ่อครูสุระ ปัญจะผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรม

ที่ให้ความรู้ศาสตร์การพยากรณ์สุโขทัยนี้ แด่ข้าพเจ้า ด้วยความเคารพรักสูงยิ่ง...

          

          

เลื่อนขึ้นบนสุด
* ข่าวประชาสัมพันธ์

บ้านโหรคุณธรรม... รับสอนพยากรณ์ดวงชะตา รับสอนการตั้งชื่อด้วยศาสตร์ชั้นสูง article
รู้ก่อน รู้กัน รู้แก้ รู้ดวงดาวรู้อนาคต ... ศาลาพยากรณ์สุโขทัย article
ชื่อนั้นสำคัญไฉน ..... ? เลขศาสตร์ดี ไม่มีกาลกินี เท่านั้นยังไม่พอ article
คัมภีร์โบราณสุโขทัย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สนใจเรียนโหราศาสตร์ ..ติดต่อภคนันท์ โทร.. 08-9500-5959 หรือที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ... ผู้ที่ผ่านการอบรมจากสมาคมจะได้รับวุฒิบัตรของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ fortune456@hotmail.com