ReadyPlanet.com
dot dot
bulletพระบรมราโชวาท
bulletสร้างรอยยิ้มในครอบครัว
bulletบ้านนี้มีเพื่อน/ ภคนันท์
bulletสงกรานต์ไทย..กราบพ่อครู
bulletกิจกรรมนักพยากรณ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทย..ฯ
bulletสอนพยากรณ์ดวงแบบส่วนตัว
bulletรับเชิญพยากรณ์นอกสถาณที่
bulletรายการหมอดูเพลงดัง
dot
dot
bulletบทเรียนที่ ๒
dot
dot
bulletคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า
bulletพิธีกรรมแบบโบราณ
bulletพิธีกรรมบวงสรวง
bulletมงคลชีวิต ๙ ประการ
bulletคาถาสตรีมีครรภ์
dot
แก้ดวง * เสริมบารมี *
dot
bulletทำบุญพระราหูเทวา
bulletนักพยากรณ์-ภาพกิจกรรม
bulletแก้ดวง เสริมบารมี
bulletข่าวลือ ... !


ดูดวงฟรีรายการหมอดูเพลงดัง วันอาทิตย์ เวลา 14.50 -16.30 น.
ภารกิจการแข่งขัน ศึกชิงจ้าวหมอดู seasion 2
อัญมณี ไข่มุกแท้  ร้านอัยวัลย์
นักเดินทาง ...   ลำนำทำบุญไหว้พระ ๙ วัด เสริมดวง เสริมบารมี
อ.ภคนันท์ (นกฮูกพยากรณ์ ให้ความรู้เรื่องเลขทะเบียนรถ)


มารยาทของการเป็นนักพยากรณ์ article

                                                                                          

 *... ด้วยใจรักการศึกษาค้นคว้าในวิชาโหราศาสตร์ ควรจะมีคติประจำใจ มีมารยาทอย่างไรบ้างเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรปฏิบัติ

.....  ในการศึกษา วิชาโหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ของโลก ไม่ใช่ของชาติใด ภาษาใดโดยเฉพาะ  โลกเราหมายถึงจักรวาล มีดวงอาทิตย์เป็นประธาน  มีดาวเคราะห์วนเวียนรอบ ๆ มีดาวฤกษ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้น ไม่มีมนุษย์คนใดสร้างขึ้นมา ไม่ผูกขาดเป็นของใคร  จึงถือว่าการเรียนโหราศาสตร์จึงไม่ควรจะมีอคติว่า  จะต้องเรียนของชาตินั้นชาตินี้ แม้ว่าเราจะเป็นคนไทย มีครูบาอาจารย์เป็นคนไทย  แต่ในแง่ของดวงดาวจะถือว่าเป็นสากล   ฉะนั้นโหราศาสตร์จึงเป็นเรื่องของสรรพสิ่งทุกอย่างในโลก  ไม่ว่าจะเป็นบุคคล  สังคม  ธรรมชาติ  หรือเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในโลก และสังคม เราเรียกว่า ดวงบ้านดวงเมือง  ชะตาบ้านเมืองนั้น ๆ  ถ้าเราต้องการรู้เรื่องของคน ก็ต้องรู้เรื่องของมนุษย์ว่ามีอะไรบ้าง .... ถ้าต้องการเรียนรู้เรื่องบ้านเมือง ก็ต้องรู้ว่าสังคมบ้านเมืองเขาเป็นอย่างไร .... มีอะไรเกิดขึ้น

มารยาทของนักโหราศาสตร์  หรือนักพยากรณ์  ( หมอดู )

1...นักพยากรณ์ ทั้งหลาย พึงรู้จักกาลเทศะในการรักษาความลับของผู้มาให้พยากรณ์ ว่าอย่างไรควรปกปิด อย่างไรควรเปิดเผย

2... ในการพยากรณ์ต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์  ศิลปอันเกี่ยวกับการพูดตรง ๆ เช่นการทำนายแล้วทำให้เสียขวัญ  ทำนายเรื่องมรณะ ตาย เหล่านี้ควรพิจารณาให้ดีก่อนที่จะพูดโพล่งออกไป  ตามหลักแล้วครูบาอาจารย์อดีตกาล ท่านห้ามไว้เด็ดขาด  .. ให้หลีกเลี่ยงพูดเตือนให้ระวัง

3... ไม่ควรดูดวงในสถาณที่ไม่บังควร  ที่จะก่อให้ผู้อื่นเหยียดหยามเกียรติหมู่คณะนักพยากรณ์  ควรประพฤติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของประชาชน 

4...  อย่าพูดจา  ยกตนข่มท่าน  อย่าดูถูกเหยียดหยามอาจารย์ของตนและของคนอื่น ยกย่องคุณงามความดีของโหรอื่นบ้างตามกาลเทศะอันควร เพื่อความสงบสุข สร้างสรรค์สิ่งดีงามต่อไป...

5... ไม่ควรสนับสนุนผู้ดูให้กระทำผิดทางกฏหมาย  ศีลธรรม เช่นดูฤกษ์ให้ไปปล้น ฯลฯ..

6... ในการพยากรณ์ควรวางใจเป็นกลาง  มีสมาธิ อย่าลำเอียง อคติเข้าข้างผู้ดู  พึงใช้หลักวิชาที่เรียนรู้มาพิจารณา อะไรที่รู้ก็บอกว่ารู้  สิ่งที่เหนือความสามารถก็บอกว่าไม่รู้  อย่าเดาหรือเสี่ยงพูดไป  ควรใช้คำพูดอย่างมีศิลปะในการทำนาย  และอยู่ในหลักวิชาที่เรียนรู้มา  เพิ่มเติมได้จากสถิติที่เราผ่านพบเพื่อออกคำทำนายออกไป

7... เป็นนักโหราศาสตร์ไม่ควรดึงดันด้วยทิฏฐิ เอาความเห็นตนเองเป็นใหญ่  อย่ายึดมั่นในตำราเดียว เพราะทุกอย่างในโลก ไม่มีอะไรเที่ยงตรง  ทำใจให้เป็นกลางไม่อวดดีว่าวิชาของตัวถูกต้องที่สุด การศึกษาหลายๆ ศาสตร์  เพื่อผลการเปรียบเทียบ ทำสถิติไปด้วย  ถูกผิดเป็นธรรมดา  ดังนั้นเมื่อใครทายถูกอย่าดีใจว่าข้าแน่  ถ้าทายผิดให้ค้นหาสาเหตุ ทำสถิติค้นหาด้วยปัญญา  ( การดูดวงเป็นเรื่งอของหลักวิชาสถิติ  เป็นการคาดเดา แต่อยู่ในหลักวิชาการที่ได้ทดสอบมาแล้ว เชื่อได้มากกว่า 80 %  )

...   มีหลักปฏิบัติอีกมากมาย เท่าที่นึกได้จากครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดต่อ ๆ มา  มีสิ่งใดนึกได้ข้าพเจ้าจะเพิ่มเติมอีกในภายหลัง   โดยส่วนตัวข้าพเจ้าภคนันท์  เมื่อมีเวลา  มีโอกาส ก็จะศึกษาโหราศาสตร์แขนงอื่น ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ ไม่ทิฏฐิว่าจะเป็นของใคร วิชาใด  อะไรดีถูกกับชาตาของตนเอง ก้เลือกใช้อย่างนั้น และในการพยากรณ์ข้าพเจ้ายึดหลักแนะนำมากกว่า    คือใช้โหราศาสตร์ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต   ในการหาความรู้จากหลาย ๆ ท่านอาจารย์  จากตำราต่าง ๆ แล้วก็ต้องดูให้มากดวง  ดูมาก รู้มาก หลากหลายปัญหาที่ให้แก้ไข  เรียนรู้ควบคู่ไปด้วยการทำสถิติ  เหล่านี้จะทำไห้เกิดความรู้  ความชำนาญ การทำนายดวงมาก ๆ เห็นปัญหามาก ๆ ถือว่าทุกดวงนั้นเป็นครู ไปด้วย..

ข้าพเจ้าเริ่มศึกษาวิชาโหราศาสตร์ ...  กร๊าฟชีวิต ,  เลข ๗ ตัว อ.นภา วรบุตร  , เลข ๗ ตัวคัมภีร์มหาสัตตเลข ,  เลข ๗ ตัวพม่า ทักษากาลโยค   ,   โหรทายหนู  ,  ศาสตร์สุโขทัย ๓๕ เรือน ๑๙ ฐาน  ,  เลข ๗ ตัว ๙ ฐานประยุกต์  ,   โหราศาสตร์พม่า พฤกษาชาตา แผนธาตุ  , โหราศาสตร์รามัญ มหาภูตะมอญโบราณ  ,  โหราศาสตร์ดวงไทย  ,  ไพ่โหราศาสตร์ ....   

... ในการศึกษาของข้าพเจ้าค่อนข้างโชคดี  ส่วนใหญ่ได้พบครูบาอาจารย์เรียนตัวต่อตัวอย่างจริงจัง    มีบางหลักวิชาที่เรียนรู้จากตำราเอง   เรียนรู้จากสถาบันสมาคมโหรแห่งประเทศไทย   และต่อยอดไปเรื่อย ๆ    ด้วยเพราะมีใจรักมุ่งมั่นที่จะเป็นนักพยากรณ์ที่ดี   มีคุณธรรม  ได้มีโอกาสแก้ปัญหาชีวิตให้กับผู้ที่มาดูดวง โดยใช้หลักวิชา  ครูบาอาจารย์  แนะนำสิ่งดีงาม  เผยแพร่หลักธรรมคำสอนที่ข้าพเจ้าเรียนรู้จากท่านอาจารย์แม่...  ควบคู่กันไป   โดยความเป็นจริงมนุษย์เรานั้นอยู่คู่กับหลักธรรม  เป็นสิ่งที่ดี มีความสงบสุข   มีสติ  จะก่อเกิดปัญญาให้เราคิดเป็น   แก้ปัญหาเป็นด้วยตัวเราเอง หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา   " ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน  " นำมาใช้ได้ดีในยุคปัจจุบัน

... การแก้ดวงสะเดาะเคราะห์ให้ร้ายกลายเป็นดีนั้น  ข้าพเจ้าใช้หลักวิชาโหราศาสตร์ ควบคู่กับหลักธรรมของท่านอาจารย์แม่ เสมอมา  แนะนำให้ผู้ดูไปทำเอง  ไม่ต้องเสียเงินมากมายให้ข้าพเจ้า   เมื่อคุณมีความทุกข์มา  ข้าพเจ้ามีหน้าที่แนะนำแนวทางสว่างให้ท่านเดินไปเองในทิศทางที่ เหมาะสม   การแก้ดวงต้องแก้ที่ความคิดตนเองก่อน  ไม่มีเทพเจ้าองค์ใดช่วยท่านได้ ถ้าหากท่านยังไม่สำรวจจิตใจ มองตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหา  ... 

*... การดูดวงเพื่อให้รู้แนวทางบุญกรรมที่มีมาในแผนที่ชาตาชีวิต  นักพยากรณ์เปรียบเหมือนกรมอุตุ..บอกเหตุการณ์ว่า  ฝนกำลังจะตก   พายุกำลังจะมา  ฯลฯ เมื่อท่านรู้ต้องระวังไม่ฝ่าฝน พายุ ให้เดือดร้อนกาย-ใจ  อย่างนี้เป็นต้น...   กล่าวมามากมาย ท่านอาจจะเบื่อหน่ายไม่อยากอ่าน ขอสรุปตรงนี้ แค่นี้ก่อน  มีสิ่งดี ๆ จะนำมาบอกต่อ เล่าสู่กันฟัง  อีก  สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องดวงด้วยตนเอง  ให้ค่อย ๆ อ่านและทำความเข้าใจ  ท่องจำความหมายดวงดาว  ความหมายเรือน ให้ได้ก่อน  ความอดทนที่จะเรียนรู้ ในที่สุดท่านก็จะทำนายดวงตนเองได้  ลองดูนะคะ  ภคนันท์ขอเป็นกำลังใจให้ท่านที่มีความตั้งใจเรียนรู้  พบทางสว่าง เกิดปัญญา  มีความจำดี  และเป็นนักพยากรณ์ที่ดีต่อ ๆ ๆ  ไป .....

....  คลิกไปที่  บทเรียนที่  ๑     ซ้ายมือ หน้าแรก เพื่อเริ่มเรียน    และบทเรียนที่ ๒   ๓    ฯลฯ ....

 

 

 

 
บ้านโหรคุณธรรม รับงานดูดวง อีเว้นท์

ดูดวงนอกสถานที่ แผนที่ โอนเงิน article
อาจารย์มายิก ยิปซีCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สนใจเรียนโหราศาสตร์ ..ติดต่อภคนันท์ โทร.. 08-9500-5959 หรือที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ... ผู้ที่ผ่านการอบรมจากสมาคมจะได้รับวุฒิบัตรของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ fortune456@hotmail.com