ReadyPlanet.com
dot dot
bulletพระบรมราโชวาท
bulletสร้างรอยยิ้มในครอบครัว
bulletบ้านนี้มีเพื่อน/ ภคนันท์
bulletสงกรานต์ไทย..กราบพ่อครู
bulletกิจกรรมนักพยากรณ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทย..ฯ
bulletสอนพยากรณ์ดวงแบบส่วนตัว
bulletรับเชิญพยากรณ์นอกสถาณที่
bulletรายการหมอดูเพลงดัง
dot
dot
bulletบทเรียนที่ ๒
dot
dot
bulletคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า
bulletพิธีกรรมแบบโบราณ
bulletพิธีกรรมบวงสรวง
bulletมงคลชีวิต ๙ ประการ
bulletคาถาสตรีมีครรภ์
dot
แก้ดวง * เสริมบารมี *
dot
bulletทำบุญพระราหูเทวา
bulletนักพยากรณ์-ภาพกิจกรรม
bulletแก้ดวง เสริมบารมี
bulletข่าวลือ ... !


ดูดวงฟรีรายการหมอดูเพลงดัง วันอาทิตย์ เวลา 14.50 -16.30 น.
ภารกิจการแข่งขัน ศึกชิงจ้าวหมอดู seasion 2
อัญมณี ไข่มุกแท้  ร้านอัยวัลย์
นักเดินทาง ...   ลำนำทำบุญไหว้พระ ๙ วัด เสริมดวง เสริมบารมี
อ.ภคนันท์ (นกฮูกพยากรณ์ ให้ความรู้เรื่องเลขทะเบียนรถ)


มารยาท นักพยากรณ์ที่ดี

       

    

มารยาทของนักโหราศาสตร์  หรือนักพยากรณ์  ( หมอดู )

1...นักพยากรณ์ ทั้งหลาย พึงรู้จักกาลเทศะในการรักษาความลับของผู้มาให้พยากรณ์ ว่าอย่างไรควรปกปิด อย่างไรควรเปิดเผย

2... ในการพยากรณ์ต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์  ศิลปอันเกี่ยวกับการพูดตรง ๆ เช่นการทำนายแล้วทำให้เสียขวัญ  ทำนายเรื่องมรณะ ตาย เหล่านี้ควรพิจารณาให้ดีก่อนที่จะพูดโพล่งออกไป  ตามหลักแล้วครูบาอาจารย์อดีตกาล ท่านห้ามไว้เด็ดขาด  .. ให้หลีกเลี่ยง 

3... ไม่ควรดูดวงในสถาณที่ไม่บังควร  ที่จะก่อให้ผู้อื่นเหยียดหยามเกียรติหมู่คณะนักพยากรณ์ ควรประพฤติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของประชาชน 

4...  อย่าพูดจายกตนข่มท่าน  อย่าดูถูกเหยียดหยามอาจารย์ของตนและของคนอื่น ยกย่องคุณงามความดีของโหรอื่นบ้างตามกาลเทศะอันควร เพื่อความสงบสุข สร้างสรรค์สิ่งดีงามต่อไป...

5... ไม่ควรสนับสนุนผู้ดูให้กระทำผิดทางกฏหมาย  ศีลธรรม เช่นดูฤกษ์ให้ไปปล้น ฯลฯ..

6... ในการพยากรณ์ควรวางใจเป็นกลาง  มีสมาธิ อย่าลำเอียง อคติเข้าข้างผู้ดู  พึงใช้หลักวิชาที่เรียนรู้มาพิจารณา อะไรที่รู้ก็บอกว่ารู้  สิ่งที่เหนือความสามารถก็บอกว่าไม่รู้  อย่าเดาหรือเสี่ยงพูดไป  ควรใช้คำพูดอย่างมีศิลปะในการทำนาย และอยู่ในหลักวิชาที่เรียนรู้มา  เพิ่มเติมได้จากสถิติที่เราผ่านพบเพื่อออกคำทำนายออกไป

7... เป็นนักโหราศาสตร์ไม่ควรดึงดันด้วยทิฏฐิ เอาความเห็นตนเองเป็นใหญ่  อย่ายึดมั่นในตำราเดียว เพราะทุกอย่างในโลก ไม่มีอะไรเที่ยงตรง  ทำใจให้เป็นกลางไม่อวดดีว่าวิชาของตัวถูกต้องที่สุด การศึกษาหลายๆ ศาสตร์  เพื่อผลการเปรียบเทียบ ทำสถิติไปด้วย  ถูกผิดเป็นธรรมดา  ดังนั้นเมื่อใครทายถูกอย่าดีใจว่าข้าแน่    ถ้าทายผิดให้ค้นหาสาเหตุ ทำสถิติค้นหาด้วยปัญญา 

 ( การดูดวงเป็นเรื่องของหลักวิชาสถิติ  เป็นการคาดเดา แต่อยู่ในหลักวิชาการที่ได้ทดสอบมาแล้ว เชื่อได้มากกว่า 80 %  )

 

       

 

...   มีหลักปฏิบัติอีกมากมาย เท่าที่นึกได้จากครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดต่อ ๆ มา 

มีสิ่งใดนึกได้ข้าพเจ้าจะเพิ่มเติมอีกในภายหลัง โดยส่วนตัวข้าพเจ้าภคนันท์ 

เมื่อมีเวลา  มีโอกาส ก็จะศึกษาโหราศาสตร์แขนงอื่น ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ

ไม่ทิฏฐิว่าจะเป็นของใคร  วิชาใด  อะไรดีถูกกับชาตาของตนเอง ก็เลือกใช้อย่างนั้น

และในการพยากรณ์  ใช้หลักแนะนำมากกว่า  คือใช้โหราศาสตร์ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต  

ในการหาความรู้จากหลาย ๆ ท่านอาจารย์  จากตำราต่าง ๆ แล้วก็ต้องดูให้มากดวง 

ดูมาก รู้มาก หลากหลายปัญหาที่ให้แก้ไข  เรียนรู้ควบคู่ไปด้วยการทำสถิติ 

เหล่านี้จะทำไห้เกิดความรู้ ความชำนาญ การทำนายดวงมาก ๆ เห็นปัญหามาก ๆ

ถือว่าทุกดวงนั้นเป็นครู ไปด้วย..

ข้าพเจ้าเริ่มศึกษาวิชาโหราศาสตร์ อันดับแรก - ต่อ ๆ ... 

กร๊าฟชีวิต ,  คัมภีร์มหาสัตตเลข ,  โหรทายหนู   เลข ๗ ตัว ๙ ฐานประยุกต์   

ศาสตร์สุโขทัย  กาลชะตา  พฤกษาพยากรณ์ ,  ขงเบ้งดูดาว12ภพ    

โหราศาสตร์พม่า  แผนธาตุ  เสาพุทธะ ,  เลข ๗ ตัวพม่า ทักษากาลโยค   

โหราศาสตร์รามัญ มหาภูตะมอญโบราณ  โหราศาสตร์ดวงไทย  ,  ไพ่โหราศาสตร์ ....   

... ในการศึกษาของข้าพเจ้าค่อนข้างโชคดี  ส่วนใหญ่ได้พบครูบาอาจารย์เรียนตัวต่อตัวอย่างจริงจัง  

และค้นคว้าเพิ่มเติม จากตำรา ..... และ เรียนรู้จากสถาบันสมาคมโหรแห่งประเทศไทย  ฯ...

และต่อยอดไปเรื่อย ๆ ด้วยเพราะมีใจรักมุ่งมั่นที่จะเป็นนักพยากรณ์ที่ดี   มีคุณธรรม 

ได้มีโอกาสแก้ปัญหาชีวิตให้กับผู้ที่มาดูดวง โดยใช้หลักวิชา  ครูบาอาจารย์  แนะนำสิ่งดีงาม 

 เผยแพร่หลักธรรมคำสอนที่ข้าพเจ้าเรียนรู้จากท่านอาจารย์แม่...  ควบคู่กันไป  

โดยความเป็นจริงมนุษย์เรานั้นอยู่คู่กับหลักธรรม  เป็นสิ่งที่ดี มีความสงบสุข  เมื่อมีสติ 

จะก่อเกิดปัญญาให้เราคิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น ด้วยตัวเราเอง หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา  

 " ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน  " นำมาใช้ได้ดีในยุคปัจจุบัน

การแก้ดวงสะเดาะเคราะห์ให้ร้ายกลายเป็นดีนั้น  ข้าพเจ้าใช้หลักวิชาโหราศาสตร์

ควบคู่กับหลักธรรมของท่านอาจารย์แม่ เสมอมา  แนะนำให้ผู้ดูไปทำเอง 

ไม่ต้องเสียเงินมากมายให้ข้าพเจ้า เมื่อคุณมีความทุกข์มา  ข้าพเจ้ามีหน้าที่แนะนำ

แนวทางสว่างให้ท่านเดินไปเอง....ในทิศทางที่ เหมาะสม 

การแก้ดวงต้องแก้ที่ความคิดตนเองก่อน  ไม่มีเทพเจ้าองค์ใดช่วยท่านได้

ถ้าหากท่านยังไม่สำรวจจิตใจ มองตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหา  ... 

*... การดูดวงเพื่อให้รู้แนวทางบุญกรรมที่มีมาในแผนที่ชาตาชีวิต 

นักพยากรณ์เปรียบเหมือน กรมอุตุ..บอกเหตุการณ์ว่า ฝนกำลังจะตก พายุกำลังจะมา  ฯ......

เมื่อท่านรู้ ควรระวังไม่ฝ่าฝน พายุ ให้เดือดร้อนกาย-ใจ  อย่างนี้เป็นต้น...   

กล่าวมามากมาย ท่านอาจจะเบื่อหน่าย ..... ขอสรุปตรงนี้ แค่นี้ก่อน 

มีสิ่งดี ๆ จะนำมาบอกต่อ เล่าสู่กันฟัง อีก  สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องดวงด้วยตนเอง 

ให้ค่อย ๆ อ่านและทำความเข้าใจ  ท่องจำความหมายดวงดาว  ความหมายเรือน ให้ได้ก่อน 

มีความอดทนที่จะเรียนรู้ ในที่สุดท่านก็จะทำนายดวงตนเองได้  ลองดูนะคะ 

ภคนันท์.....ขอเป็นกำลังใจให้ท่านที่มีความตั้งใจเรียนรู้  พบทางสว่าง

เกิดปัญญา  มีความจำดี  และเป็นนักพยากรณ์ที่ดีต่อ ๆ ๆ  ไป .....

 

  ด้วยความปรารถนาดี

  หมอภคนันท์  ( นกฮูกพยากรณ์ )

                     

 

 

  เลื่อนขึ้นบน

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สนใจเรียนโหราศาสตร์ ..ติดต่อภคนันท์ โทร.. 08-9500-5959 หรือที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ... ผู้ที่ผ่านการอบรมจากสมาคมจะได้รับวุฒิบัตรของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ fortune456@hotmail.com