ReadyPlanet.com
dot dot
bulletพระบรมราโชวาท
bulletสร้างรอยยิ้มในครอบครัว
bulletบ้านนี้มีเพื่อน/ ภคนันท์
bulletสงกรานต์ไทย..กราบพ่อครู
bulletกิจกรรมนักพยากรณ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทย..ฯ
bulletสอนพยากรณ์ดวงแบบส่วนตัว
bulletรับเชิญพยากรณ์นอกสถาณที่
bulletรายการหมอดูเพลงดัง
dot
dot
bulletบทเรียนที่ ๒
dot
dot
bulletคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า
bulletพิธีกรรมแบบโบราณ
bulletพิธีกรรมบวงสรวง
bulletมงคลชีวิต ๙ ประการ
bulletคาถาสตรีมีครรภ์
dot
แก้ดวง * เสริมบารมี *
dot
bulletทำบุญพระราหูเทวา
bulletนักพยากรณ์-ภาพกิจกรรม
bulletแก้ดวง เสริมบารมี
bulletข่าวลือ ... !


ดูดวงฟรีรายการหมอดูเพลงดัง วันอาทิตย์ เวลา 14.50 -16.30 น.
ภารกิจการแข่งขัน ศึกชิงจ้าวหมอดู seasion 2
อัญมณี ไข่มุกแท้  ร้านอัยวัลย์
นักเดินทาง ...   ลำนำทำบุญไหว้พระ ๙ วัด เสริมดวง เสริมบารมี
อ.ภคนันท์ (นกฮูกพยากรณ์ ให้ความรู้เรื่องเลขทะเบียนรถ)


พูดคุย..เรื่องโหราศาสตร์

  บ้านโหรคุณธรรม               

                      

*........ พูดคุยเรื่องโหราศาสตร์  ในความเป็นจริงที่ควรปฏิบัติ  ........

.....  ในการศึกษา วิชาโหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ของโลก ไม่ใช่ของชาติใด ภาษาใดโดยเฉพาะ โลกเราหมายถึงจักรวาล มีดวงอาทิตย์เป็นประธาน  มีดาวเคราะห์วนเวียนรอบ ๆ มีดาวฤกษ์ ทั้งหลายทั้งปวงนั้น ไม่มีมนุษย์คนใดสร้างขึ้นมา ไม่ผูกขาดเป็นของใคร  จึงถือว่าการเรียนโหราศาสตร์จึงไม่ควรจะมีอคติว่า  จะต้องเรียนของชาตินั้นชาตินี้ แม้ว่าเราจะเป็นคนไทย มีครูบาอาจารย์เป็นคนไทย    แต่ในแง่ของดวงดาวจะถือว่าเป็นสากล    ฉะนั้นโหราศาสตร์จึงเป็นเรื่องของสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ว่าจะเป็นบุคคล  สังคม  ธรรมชาติ  หรือเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในโลก และสังคม เราเรียกว่า ดวงบ้านดวงเมือง  ชะตาบ้านเมืองนั้น ๆ  ถ้าเราต้องการรู้เรื่องของคน ก็ต้องรู้เรื่องของมนุษย์ว่ามีอะไรบ้าง .... ?ถ้าต้องการเรียนรู้เรื่องบ้านเมือง ก็ต้องรู้ว่าสังคมบ้านเมืองเขาเป็นอย่างไร .... มีอะไรเกิดขึ้น

*...เทคนิคการพยากรณ์แต่ละคัมภีร์  แต่ละหลักวิชา  มีมากมาย ใครชำนาญทางไหนก็นิยมใช้ตำรานั้น

ภคนันท์ เชื่อมั่น และศรัทธาเสมอว่า ความเชี่ยวชาญทางวิชาโหราศาสตร์ ต้องประมวลเข้ากัน 3 ประการ ดังคำสอนของครูบูรพาจารย์  ดังนี้

*   อำนาจจิต    เรียกว่า  จิตวิญญาณ

*  อำนาจวิชา    เรียกว่า  พลังงาน

*  อำนาจญาณ  เรียกว่า  ญาณหยั่งลึก  หยั่งรู้

     การมีสมาธิจิตแน่วแน่ วางอารมณ์ให้เป็นปกติ  หายใจลึก ๆ เข้า  และออก  เป็นการหยั่งอารมณ์ว่าบริสุทธิ์ดีหรือไม่  ถ้าอารมณ์ไม่ปกติและมีความวูบวาบ หรืออารมณ์เสียหงุดหงิดเสียแล้วล่ะก็  อย่าดูดวงให้ใคร   การพยากรณ์ต้องเชื่อมวิญญาณที่คอยกระตุ้น....  สถานที่พยากรณ์จำเป็นต้องมีระเบียบ  เครื่องมือ  เครื่องเขียน อุปกรณ์ที่จำเป็นในการพยากรณ์   รวมทั้งตรายางที่ปั้มดวง ฯลฯ ... อื่น ๆ  อย่าให้ใครอื่นมาจับต้องเล่น  บนโต๊ะควรมีที่สักการะบูชา พานเล็ก ๆ จัดดอกไม้ของหอม บูชาพระ - ครูบาอาจารย์........   ทุกคนที่เรียนวิชาโหราศาสตร์ย่อมรู้ความในใจตัวเอง แต่ไม่รู้สื่อและตัวนำนั้นคืออะไร  การที่จะทำการพยากรณ์ดวงให้ใคร   โหราจารย์ต้องทำตัวให้บริสุทธิ์ สะอาด พร้อมตั้งมั่นอยู่ในสัจธรรม  ทำให้กลิ่นตัวหอม สื่อและวิญญาณจึงติดต่อง่ายมองดวงทะลุปรุโปร่ง    วิญญาณโอปปาติกะคอยติดตามและคอยบอกอยู่เสมอ  เครื่องมือโหรย่อมมีประสิทธิภาพมาก ทุกอย่างจะมีวิญญาณรักษา  ถ้าหากประพฤติตัวดี ย่อมทรงคุณและมีอานุภาพ  หากไม่เคารพครูบาอาจารย์  ทนงตัว  พูดจาอิจฉาถากถางผู้อื่น เท่ากับเราไม่เคารพตนเอง   จักเกิดโทษมากกว่าคุณ ....

*   การภาวนาจิตอยู่เสมอ และชำระจิตใจให้สะอาด เดินธาตุในร่างกายให้ถูกต้อง เช่น  ไฟ ดิน  ลม  น้ำ  นะมะพะทะ ธาตุทั้ง 4 นี้ มีความสำคัญมาก ไม่ว่าเรียนวิชาใด ๆ  แม้กรรมฐานศาสตร์ ก็ต้องอาศัยจิต    จิตเป็นที่ตั้งความสำเร็จ  การอธิษฐานให้มั่นอยู่ในคุณธรรม ย่อมประสบความสำเร็จ เทพเทวดาจะปกปักรักษาและส่งเสริม ไม่ว่าจะเดินทางไปไหน  จะมีบทคาถาบทหนึ่งที่โหรต้องบริกรรมอยู่เสมอ  ไม่ว่าจะพูดจะทายใคร ๆ หมั่นท่องเสมอเป็นประจำดังนี้ 

       "  สีหะนาทัง  วาจังสิทธิ  เอหิภูตะ ภูตา วิญญาณัง  " 

 หัสสะเนตโต  เทวินโท ทิพพะจักขุ  วิโสธายิ อิกะวิติ พุทธะสังมิ  โลกะวิทู ฯ

 ท่านที่เป็นนักพยากรณ์  โหร ทุกท่าน คงจะทราบดี คาถาบทนี้สำคัญนัก หากใครยังไม่ทราบ อนุญาติให้นำไปใช้ก่อนจะดูดวงให้ใคร ภาวนาก่อนทุกครั้งไป  ทายแม่นดังตาเห็นนักแล

*...   บทสวดพุทธคุณนั้นมีมากมาย   ภคนันท์จะเลือกใช้ตามกาลเทศะนั้น ๆ  พุทธคุณที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะเกิดบุญฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ในทางที่ดี ...    ( อย่าเข้าใจว่าเล่นไสยศาสตร์  ๆ คือมนต์ดำ เป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์  มีทั้งให้คุณให้โทษ ถ้าใช้ไม่ถูกต้องจักเป็นโทษมากกว่าคุณ  )  

การที่นำเอาพุทธมนต์มาผสมโหราศาสตร์นี้  เพราะเหตุว่าจำเป็นต้องรู้มนต์เพื่อปกป้องคุ้มครองตนเอง   สวดมนต์เพื่อ ขอบารมีพุทธองค์  ด้วยพระฉัพพรรณรังสี รังสีบารมีวิชา พลังความดีที่บริสุทธิ์คุ้มครอง และระลึกถึงครูบูรพาจารย์เป็นประจำทุกครั้งก่อนทำการตรวจดวงชาตา  ทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน  หรือการสร้างพลังจิตจากสมาธิโดยบริกรรม เพียรทำสม่ำเสมอย่อมสัมฤทธิ์ผลได้ญาณหยั่งรู้ อย่างไม่ต้องสงสัยฝึกทำเช้า รับพลังจักรวาลทำก่อนเที่ยง     และเย็นก่อนตะวันตกดิน เรียกว่าการต่อตะวัน ด้วยสมาธิขอพลังจากธรรมชาติคืนสู่ร่างกาย   ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ทำงาน  ในรถ ก็สามารถทำได้  5 - 10  นาที ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำ      เป็นการครอบครูด้วยตนเองทุกเช้า  เย็น  เป็นประจำ เมื่อจิตท่านบริสุทธิ์ เป็นสมาธิดีแล้ว  ก็จะเกิดปรีชาญาณสามารถพยากรณ์ดวงชาตาได้ดี ..  

                       

      ด้วยความปรารถนาดี

     หมอภคนันท์  ( นกฮูกพยากรณ์ )

                                                               

                                  

คลิกเลื่อนขึ้นCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สนใจเรียนโหราศาสตร์ ..ติดต่อภคนันท์ โทร.. 08-9500-5959 หรือที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ... ผู้ที่ผ่านการอบรมจากสมาคมจะได้รับวุฒิบัตรของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ fortune456@hotmail.com