ReadyPlanet.com
dot dot
bulletพระบรมราโชวาท
bulletสร้างรอยยิ้มในครอบครัว
bulletบ้านนี้มีเพื่อน/ ภคนันท์
bulletสงกรานต์ไทย..กราบพ่อครู
bulletกิจกรรมนักพยากรณ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทย..ฯ
bulletสอนพยากรณ์ดวงแบบส่วนตัว
bulletรับเชิญพยากรณ์นอกสถาณที่
bulletรายการหมอดูเพลงดัง
dot
dot
bulletบทเรียนที่ ๒
dot
dot
bulletคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า
bulletพิธีกรรมแบบโบราณ
bulletพิธีกรรมบวงสรวง
bulletมงคลชีวิต ๙ ประการ
bulletคาถาสตรีมีครรภ์
dot
แก้ดวง * เสริมบารมี *
dot
bulletทำบุญพระราหูเทวา
bulletนักพยากรณ์-ภาพกิจกรรม
bulletแก้ดวง เสริมบารมี
bulletข่าวลือ ... !


ดูดวงฟรีรายการหมอดูเพลงดัง วันอาทิตย์ เวลา 14.50 -16.30 น.
ภารกิจการแข่งขัน ศึกชิงจ้าวหมอดู seasion 2
อัญมณี ไข่มุกแท้  ร้านอัยวัลย์
นักเดินทาง ...   ลำนำทำบุญไหว้พระ ๙ วัด เสริมดวง เสริมบารมี
อ.ภคนันท์ (นกฮูกพยากรณ์ ให้ความรู้เรื่องเลขทะเบียนรถ)


มงคลชีวิต ๙ ประการ

         

มงคลชีวิต  ๙ ประการ          

๑.  ซื่อตรง

       ข้อนี้สำคัญมาก บุคคลใด หรือฝ่ายใดก็ตาม ถ้าขาดความซื่อตรงเสียแล้ว  ก็จะเกิดความเสื่อมโทรมเสียหาย เกิดเรื่องเดือดร้อน เกิดความไม่สงบ  เกิดความระแวงไม่ไว้ใจ ขาดความเชื่อถือ ขาดความนิยม เกิดความโกรธเคือง อาฆาตแค้น เกิดความเกลียดชัง ดูถูกดูหมิ่นกัน กฏธรรมชาติมีอยู่ว่า บุคคลใดซื่อตรงเป็นบุคคลที่น่าคบค้าสมาคม มีเสน่ห์ ใคร ๆ ก็ชอบคบค้าสมาคมกับคนซื่อตรง ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน  ถ้าเรามีนักการเมืองคดในข้อ งอในกระดูก โกงในสันดาน บ้านเมืองของเราก็มีแต่พังเท่านั้น เพราะฉะนั้น ขอให้ถือความซื่อตรงเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุดของชีวิต

๒.   สะอาด

      ข้อนี้สำคัญมากอีกข้อหนึ่ง เพราะความสะอาดทำให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  เชื้อโรคเกิดจากความสกปรก เมื่อเรามีความสะอาด เชื้อโรคก็เกิดขึ้นไม่ได้ เราก็มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ  บ้านเรือนที่สะอาด ก็เป็นบ้านเรือนที่น่าอยู่อาศัย ใคร ๆ ก็ชอบบ้านเรือนที่สะอาด เสื้อผ้าที่สะอาด ก็เป็นเสื้อผ้าที่น่าสวมใส่ น่าดู น่าชม ใคร ๆ ก็ชื่นชม ใคร ๆ ก็ชอบใช้เสื้อผ้าที่สะอาด 

      บุคคลใดเป็นคนสะอาด ก็เป็นคนที่น่าคบค้าสมาคม  ยิ่งกว่านั้นความสะอาดยังส่อแสดให้เห็นถึงชีวิตจิตใจ การศึกษา และบุคลิกภาพ โบราณท่านสอนว่า ดูวัดให้ดูฐาน ( ส้วม ) ดูบ้านให้ดูครัว  วัดใดส้วมสะอาด แสดงว่าวัดนั้นพระขยันวัดใดส้วมสกปรก แสดงว่าวัดนั้นพระขี้เกียจ บ้านใครครัวสะอาด แสดงว่าแม่ครัว หรือลูกสาวบ้านนั้นขยัน  บ้นใดครัวสกปรก แสดว่าแม่บ้านหรือลูกสาวบ้านนั้นขี้เกียจ  เพราะฉะนั้น ขอให้ถือความสะอาดเป็นหลักปิบัติที่สำคัญที่สุดของชีวิต

๓.  ขยัน

      ข้อนี้ก็สำคัญอีกข้อหนึ่ง  เพราะความขยันเป็นเครื่องผลักดันชีวิตให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ความมั่งคั่ง บรรดาบุคคลสำคัญของโกได้ประสบความรุ่งโรจน์ เพราะอาศัยความขยันเป็นเครื่องช่วยผลักดันชีวิต คือ

*... ขยันศึกษา  คือ ศึกษาเล่าเรียนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมีโอกาสศึกษาได้ตามฐานะและกำลังทรัพย์  ในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ เราเรียกว่าศึกษาตลอดชีวิตจนถึงวาระสุดท้าย  คือความตาย

*... ขยันคิด  คือ  คิดให้ดีที่สุด หาทางก้าวหน้าอยู่เสมอ คิดสร้างสรรค์คิดพัฒนา พลิกแพลงให้ดีขึ้น และคิดแก้ไข ปรับปรุงตนเองว่ามีจุดดี หรือเลวอย่างไรบ้าง

*... ขยันพูด  โบราณสอนว่า พูดดีเป็นศรีแก่ปาก  พูดมากปากจะมีสี ข้อนี้คือพูดให้ดีที่สุด พูดให้ถูกกาละเทศะ พูดให้เป็นประโยชน์มากที่สุด  ทางพระท่านเรียกว่า  ปิยวาจา หรือ มธุรสวาจา

*... ขยันทำ  คือทำให้ดีที่สุดจนสุดความสามารถ  เวลาเป็นเงินเป็นทอง จงทำเวลาทุกนาที ทุกชั่วโมง และทุก ๆ วันให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

*... ขยันหา   คือ หาความรู้ หาความชำนาญ หาความดี ความชอบหาทางก้าวหน้า หาทรัพย์สินเงินทอง  หาหลักฐาน หามิตรสหาย  หาพระสงค์องค์เจ้า หานักปราชญ์ผู้รู้ดี รู้ชอบ คบแต่คนดี ๆ หาชื่อเสียงหาประโยชน์ทางสุจริต  หาควมเจริญก้าวหน้า เป็นต้น  อย่าหายใจทิ้งไปวัน ๆ ทางพระท่านตำหนิว่า เป็น โมฆะบุรุษ  บางครั้งท่านให้ศัพท์ค่อนข้างรุนแรง  ว่าเสียชาติเกิด หรือ รกโลก  เพราะฉะนั้น ขอให้ถือความขยันเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุอของชีวิต

๔.   ใช้จ่ายพอสมควรแก่ฐานะ

      ถ้าเราใช้จ่ายเกินฐานะเกินรายได้ก้จะมีแต่ความทรุดโทรมลง  และพินาศล่มจม ในที่สุดก็ดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้   มีคนจำนวนมากที่ต้องลำบากยากจนและเดือดร้อน เป็นหนี้เป็นสินเขา เพราะใช้จ่ายเกินฐานะ     จงประหยัดเพื่อใช้จ่าย และใช้จ่ายเพอ่ประหยัด จะมั่งมีเพราะประหยัด จะอัตคัดเพระฟุ่มเฟือย  รูรั่วนิดเดียวยังทำให้เรือใหญ่จมได้  จงอดกลั้น อดทน อดออม แล้วจะไม่อดตาย  คนรวยเพราะทำตัวจน   คนขัดสนเพราะทำตนร่ำรวย  จงกินแต่พออิ่ม ชิมแต่พอดี  เป็นหนี้แต่พอประมาณ   อย่าเอาโรงแรมเป็นบ้าน   อย่าเอาภัตตาคารเป็นครัว   อย่ากินเกิน   อย่าใช้เกิน   อย่าเกินพิกัด   เกินอัตรา  เกินกำลัง เกินความจำเป็น  รู้จักแก้จนด้วยการทำตัวต่ำ  รู้จักลดขนาดความต้องการลง เพื่อความอยู่รอดของครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ   ย่าลืมว่าพลาดไปครั้ง พังไปนาน เพราะฉะนั้น ขอให้ถือการใช้จ่ายพอสมควรแก่ฐานะเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุดของชีวิต

๕.   งดเว้นสิ่งให้โทษ  คือ

*...  สุราเมรัย  เครื่องดองของเมา  ( ยกเว้นกินกับยา )

*...  ฝิ่น  มอร์ฟีน  เฮโรอีน  กัญชา  ยาบ้า ยาอี  เป็นต้น

*...  การพนันขันต่อต่าง ๆ

*... แหล่งอบายมุข  ตลอดจนสถานเริงรมย์ ที่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นดีที่สุด

      ถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งให้โทษ ก็จะพาชีวิตของเราเสื่อมโทรมเสียหายพินาศเดือดร้อน  ไม่เจริญก้าวหน้า  เดินไปสู่ความตาย  สู่ประตูคุกตะรางเข้าไปทุกที  เพราะฉะนั้น ขอให้ถือการงดเว้นสิ่งให้โทษ เป็นหลักปฏิบัติที่สำคุญที่สุดของชีวิต

๖.   ไม่ล่วงเกินผู้อื่นก่อน

      เพราะเรื่องราวเดือดร้อนต่าง ๆที่เกิดขึ้น เช่น ทะเลาะวิวาทกัน  ตีกัน ทำร้ายกัน  เข่นฆ่ากันนั้น  เนื่องมาจากการล่วงเกินกันก่อนเป็นมูลเหตุ   ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ล่วงเกินกัน  หัดยอมเป็น  ให้อภัยเสียบ้าง  คิดเสียว่า โลกทั้งผองพี่น้องกัน รู้รักสามาคดี สัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์  เกิด แก่ เจ็บ ตาย  ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น   จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด  อย่าได้มีเวร และเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย   โกรธ คือโง่    โมโห คือบ้า    อิจฉาริษยาเขา  คือจุดไฟเผาตัวเอง   อายุก็สั้นและตายเร็วด้วย

     เพราะฉะนั้นขอให้ถือ การไม่ล่วงเกินผู้อื่นก่อน  เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุดของชีวิต

๗.   งดติดต่อคบค้าสมาคมกับคนไม่ดี

      เพราะการติดต่อกับคนไม่ดี เป็นบันไดแรกนำไปสู่เรื่องราวเดือดร้อนวุ่นวาย  ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการติดต่อเป็นข้อแรก  ถ้าเราติดต่อกับคนไม่ดี ก็จะมีแต่เรื่องยุ่ง ผิดหวัง เดือดร้อน เสียหาย เสื่อมโทรม พินาศ ขาดทุน อาจจะถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้  รวมความว่า การติดต่อกับคนไม่ดี มีแต่ความเดือดร้อนเสียหาย ขาดทุน ไร้ประโยชน์  เสียเวลาด้วยประการทั้งปวง

ข้อสังเกตว่า คนใดจะดีหรือไม่ดีนั้น ดังนี้ คือ

คนดี         ย่อมแสดงออก  ซึ่งความดี

คนชั่ว             ....            ซึ่งความชั่ว

คนซื่อ            ....            ซึ่งความซื่อ

คนคด            ....            ซึ่งความคด

คนเลวทราม    ....            ซึ่งความเลวทราม

หรือดูคนดี แบบ ๕ ดี          คือ คิดดี  ทำดี  พูดดี  คบคนดี  และไปสู่สถานที่ดี  ส่วนคนชั่ว คิดแต่เรื่องชั่ว ๆ ทำเรื่องชั่ว ๆ  พูดเรื่องชั่ว ๆ  คบแต่คนชั่ว ๆ  และชอบไปสู่สถานที่ชั่ว ๆ  เป็นต้น

คนไม่ดีจะมีนิสัยดังนี้   เช่น  

*.. ไม่รักษาคำพูด ( ที่ตกลงกันไว้ )

*.. โกหก  ( ให้เสียหายเดือดร้อน )

*.. ปลิ้นปล้อน ตะหลบตะแลง ประเภท ๑๘ มงกุฎ

*.. ยักยอก  ฉ้อโกง เบียดบัง เอาเปรียบ

*.. ทรยศหักหลัง  กินบนเรือน ถ่ายบนหลังคา 

*.. ใช้เล่ห์เหลี่ยม แกล้งให้เดือดร้อนเสียหาย

*.. ขาดความเกรงใจ  ไร้มารยาท  บีบคั้นเอาเปรียบ     .....  เป็นต้น

          เชื้อโรคเกิดจากความสกปรกฉันใด  ความเสียหายเดือดร้อน ก็เกิดจากความไม่ดีฉันนั้น  โบราณท่านสอนว่า หลีกสัตว์ร้ายให้พ้นวา  หลีกคนชั่วช้าให้ย้ายบ้านย้ายเรือน   เพราะฉะนั้น ขอให้ถือหลักปฏิบัติ งดการติดต่อกับคนไม่ดี เป็นหลักปฏิบัติที่สำคุญที่สุดของชีวิต

๘.   กตัญญู  กตเวที

      คนเราเกิดมาชาติหนึ่ง  ผู้มีพระคุณแก่เรา  สรุปโดยย่อมี ๕ ประการ เรียงลำดับจากสูง ได้ดังนี้

      *... พระพุทธ  - พระธรรม  - พระสงฆ์    ผู้แนะนำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี และประพฤติตนเป็นตัวอย่าง หรือเป็นที่พึ่งสูงสุด

      *... ชาติ กษัตริย์และรัฐธรรมนูญ ผู้ให้สิทธิคุ้มครองความยุติธรรม  ความมีหลักฐาน ถิ่นที่อยู่อาศัย

      *... บิดา  มารดา   ปู่   ย่า  ตา   ยาย  ผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูรักษาให้ความสุข ความเจริญและหลักฐานของชีวิต

      *... ครูบาอาจารย์ ผู้สั่งสอนศิลปวิทยาการ ทั้งหลายให้ความเจริญรุ่งเรือง และป้องกันในทิศทั้งหลาย

      *... ญาติ  พี่น้อง  มิตรสหาย  เจ้านายผู้บังคับบัญชาเหนือตน  ผู้ให้ความอุปการะ หรือเลี้ยงดูสนับสนุน ส่งเสริมให้เราเจริญรุ่งเรือง

               ผู้มีพระคุณทั้ง ๕ ประการ ที่กล่าวมานี้ บุคคลผู้เจริญแล้วทั้งหลาย    ต้องรู้จักบุญคุณและหาทางสนองตอบแทนคุณ จนกว่าชีวิตจะหาไม่  อย่าให้ใครมาตำหนิท่านว่าเป็นคนเนรคุณ หรือลูกทรพี  ความกตัญญู - กตเวที  เป็นเครื่งหมายของคนดี ที่โลกต้องการบุคคลนี้  นักปราชญ์ทั้งหลาย ท่านกล่าวสรรเสริญยกย่องว่า  ตกน้ำไม่ไหล  ตกไฟไม่ไหม้  เทวดาฟ้าดินย่อมคุ้มครองรักษาเสมอ  เพราะฉะนั้น ขอให้ถือเรื่องความกตัญญู - กตเวที  เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญของชีวิต

๙.   รู้จักหน้าที่ และทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

       คนเรามีหน้าที่แตกต่างกัน ตามเพศ วัย และการงาน  ใครอยู่ในหน้าที่อะไรก็ตาม ก็ต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เต็มศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ  โดยไม่มุ่งผลตอบแทนเกินไป ให้ทำหน้าที่ด้วยความสนุกเพลิดเพลิน เป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่ง  ที่เรียกว่า งานคือชีวิต  ชีวิตคืองาน  บันดาลสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขขณะทำงาน แต่คนส่วนมากมีแต่ความอยากได้แต่ไม่อยากทำ  อยากรวย  อยากสบาย แต่ไม่อยากทำ  อยากได้ดีแต่ไม่ยอมสะสมความดี เป็นต้น

      จากข้อสังเกตของข้าพเจ้าเป้นเวลายายนาน  คนที่เสื่อมเสียชื่อเสียง เสียผู้เสียคน เสียอนาคต  ถูกลงโทษ ลงทัณฑ์ ถูกปลด ถูกไล่อออก  ถูกย้ายถูกถอดถอนจากยศ  ตำแหน่งหน้าที่การงาน  ติดคุกติดตะราง  ตัวเองและครอบครัวเดือดร้อน  ก็เพราะไม่รู้จักหน้าที่  ไม่ทำตามหน้าที่   ดูถูกหน้าที่ละทิ้งหน้าที่ของตนเองแทบทั้งสิ้น    เพระฉะนั้นขอให้ถือการรู้จักหน้าที่ และทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุดของชีวิต

         ท่านผู้ใดปฏิบัติได้ครบทั้ง  ๙ ประการนี้  รับรองว่าชีวิตมีแต่ความสุข  ความเจริญ อยู่ที่ไหนใครก็รัก  จากไปเขาก็เสียดาย  ตายไปก็มีคนร้องไห้คิดถึง

 

ขอบคุณ ท่านผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดนี้  แจกเป็นธรรมทาน

ขอให้ท่านพบความสุข ความเจริญ ด้วยเหตุผลของความดี โดยทั่วกัน

๑๙ กันยายน พ.ศ. 2549

           

 

                                                                                                       

    

 

                 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สนใจเรียนโหราศาสตร์ ..ติดต่อภคนันท์ โทร.. 08-9500-5959 หรือที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ... ผู้ที่ผ่านการอบรมจากสมาคมจะได้รับวุฒิบัตรของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ fortune456@hotmail.com