ReadyPlanet.com
dot dot
bulletพระบรมราโชวาท
bulletสร้างรอยยิ้มในครอบครัว
bulletบ้านนี้มีเพื่อน/ ภคนันท์
bulletสงกรานต์ไทย..กราบพ่อครู
bulletกิจกรรมนักพยากรณ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทย..ฯ
bulletสอนพยากรณ์ดวงแบบส่วนตัว
bulletรับเชิญพยากรณ์นอกสถาณที่
bulletรายการหมอดูเพลงดัง
dot
dot
bulletบทเรียนที่ ๒
dot
dot
bulletคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า
bulletพิธีกรรมแบบโบราณ
bulletพิธีกรรมบวงสรวง
bulletมงคลชีวิต ๙ ประการ
bulletคาถาสตรีมีครรภ์
dot
แก้ดวง * เสริมบารมี *
dot
bulletทำบุญพระราหูเทวา
bulletนักพยากรณ์-ภาพกิจกรรม
bulletแก้ดวง เสริมบารมี
bulletข่าวลือ ... !


ดูดวงฟรีรายการหมอดูเพลงดัง วันอาทิตย์ เวลา 14.50 -16.30 น.
ภารกิจการแข่งขัน ศึกชิงจ้าวหมอดู seasion 2
อัญมณี ไข่มุกแท้  ร้านอัยวัลย์
นักเดินทาง ...   ลำนำทำบุญไหว้พระ ๙ วัด เสริมดวง เสริมบารมี
อ.ภคนันท์ (นกฮูกพยากรณ์ ให้ความรู้เรื่องเลขทะเบียนรถ)


คาถาสตรีมีครรภ์

คาถาสวดสำหรับสตรีมีครรภ์  ก่อนนอนทุกคืน

กำหนดจิตให้นิ่งตั้งใจว่าคาถานี้ทุกคืนก่อนนอน  

  ตั้งนะโม  3 จบ

พระพุทธังลูกแก้ว     พระลูกมาเกิดแล้ว  อิปิติ  ภัควา

พระธรรมมังลูกแก้ว  พระลูกมาเกิดแล้ว  อิปิติ  ภัควา

พระสังฆังลูกแก้ว      พระลูกมาเกิดแล้ว  อิปิติ  ภัควา

     ผู้ที่สวดและปฏิบัติเป็นประจำ จะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาสถาพร  จะรวยบุญ จะสวยงามด้วยจิตใจและกาย  ลูกหลานจะมีสติปัญญาดีเลิศ  เป็นเจ้าคนนายคน เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติ  ครอบครัวมีความสุขความเจริญ จะสมประสงค์ในสิ่งที่ดีงามตลอดไปทุกประการ

*...  เมื่อสวดคาถาบทนี้แล้ว  ควรใส่บาตรอุทิศกุศลบุญให้แม่ชีเจ้าของคาถานี้  ...*

 

ด้วยความปรารถนาดี

ภคนันท์พยากรณ์

 

      Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สนใจเรียนโหราศาสตร์ ..ติดต่อภคนันท์ โทร.. 08-9500-5959 หรือที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ... ผู้ที่ผ่านการอบรมจากสมาคมจะได้รับวุฒิบัตรของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ fortune456@hotmail.com