ทิศต้องห้าม

ผู้สนใจศาสตร์ฮวงจุ้ยควรต้องทราบเกี่ยวกับทิศทางต้องห้าม ซึ่งไม่ควรละเมิดเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเกิดเรื่องราววิบัติแก่ครอบครัว ซึ่งมีให้เห็นมาแล้ว ไม่ใช่เรื่องนิยาย หรือเรื่องเล่าสืบต่อกันมา แต่เป็นประสบการณ์จริง ที่พิสูจน์ และเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับสถิติของผู้ละเมิดทิศต้องห้าม โดยส่วนใหญ่ อย่างเบาจะประสบผลทางทรัพย์สินวิบัติ แต่บางได้รับผลขนาดหนักถึงกับพิการ หรือเสียชีวิต ทิศต้องห้ามดังต่อไปนี้

1.ทิศซาสัวะ(ไตรอสูร) เกิดจากการทำปฏิกริยาของพลังงานไตรภาคี(รวมพลังของ 3 ธาตุ) ของพลังงานธาตุใน 12 นักษัตร ที่ส่งผลในทางวิบัติอย่างรุนแรง สำหรับซาสัวะ หรือไตรอสูรนั้นได้แก่ จะโดนขโมย จี้ ปล้น โกง จะป่วย ระบบทางเดินอาหาร ลำคอ หู เอว จะเจ็บป่วย โดนคดีความ จะเจ็บป่วย(มักเกิดกับเด็ก) มีคดีความ  ความหมายโดยรวมคือทรัพย์วินาส หายนะ บาดเจ็บ เจ็บป่วย วิบัติ อาจถึงขั้นเสียชีวิต

ข้อห้ามสำหรับทิศซาสัวะ(ไตรอสูร) หากในปีใดบ้านหลังใดอิงทิศซาสัวะ(ไตรอสูร) บ้านหลังนั้นจะถูกพลังอสูรครอบงำ ฉะนั้น ห้ามย้ายเข้าบ้านที่หลังอิงทิศซาสัวะ รวมถึงการซ่อมแซม การตกแต่งยังทิศนั้นๆ และห้ามจัดงานมงคล หากฝ่าฝืนจะเกิดเรื่องร้ายดังที่กล่าวมาแล้ว (ทิศซาสัวะปีมีผลรุนแรงกว่า และซาสัวะเดือนมีผลรุนแรงมากกว่า ซาสัวะวัน และยาม)
หมายเหตุ สำหรับบ้านที่ไม่ได้หลังอิงทิศซาสัวะ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ แต่ควรยกเว้นการกระทบกระเทือนทิศดังกล่าว

2.ทิศส่วยผัวะ(ทิศแตกสลาย) เกิดจากการทำลายของไท้ส่วย โดยพิจารณาจากราศี 12 นักษัตรประจำปี ในแต่ละปีจะหมุนเวียนไป ราศีแต่ละนักษัตรอยู่ประจำทิศแตกต่างกันไป และทุกๆ ราศี 12 นักษัตร จะมี ราศี 12 นักษัตรอยู่ตรงข้ามกัน หากปีใดที่ราศีนักษัตรหนึ่งเป็นไท่ส่วย ราศีที่ตรงข้ามกันก็จะถูกชง เรียกทิศนักษัตรที่ถูกชงว่า ทิศส่วยผัวะ ดังนั้น บ้านหลังใดที่มีหลังบ้านอิงทิศส่วยผัวะ ถือว่าต้องฆาตส่วยผั่ว

    แม้คนที่เกิดในราศีที่อยู่ตรงข้ามกับราศีไท้ส่วยก็ถือว่าละเมิดไท้ส่วยควรระวัง ซึ่งในปี 2550 คนเกิดปีมะเส็ง ถือว่าละเมิดไท้ส่วย ส่วนในปี 2551 คนเกิดปีมะเมีย ถือว่าละเมิดไท้ส่วย ชาวจีนเชื่อว่าผู้ละเมิดองค์ไท้ส่วย ต้องไปทำพิธีไหว้องค์ไท้ส่วย ณ ศาลเจ้าที่มีรูปเทพไท้ส่วยสถิตย์อยู่

ข้อห้ามสำหรับทิศส่วยผัวะ(ทิศแตกสลาย) ห้ามนั่งพิงทิศดังกล่าว ห้ามย้ายเข้าบ้านที่หลังอิงทิศส่วยผัวะ ห้ามทำการย้ายเข้า ซ่อมแซม ห้ามตกแต่งในทิศนั้นๆ ทำให้พื้นดินสะเทือนในทิศดังกล่าว หากผ่านฝืนจะเกิดความแตกแยก เสียทรัพย์สิ้น ล้มละลาย เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย อาจถึงชีวิต (ทิศส่วยผัวะปีมีผลรุนแรงกว่าเดือน ทิศส่วยผัวะเดือนมีผลรุนแรงมากกว่า ส่วยผัวะวันและยาม)
หมายเหตุ สำหรับบ้านที่ไม่ได้หลังอิงทิศส่วยผัวะ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ แต่ควรยกเว้นการกระทบกระเทือนทิศดังกล่าว)

3.ทิศโหงวอึ้ง (เบญจภูติ/ 5 เหลืองพิฆาต) พิจารณาจากการเหิรของดาว 5 ในวิชาฮวงจุ้ยเสวียนคง(เฮี่ยงคง) ดาว 9 ยุค ซึ่งแต่ละปีจะเหิรไปอยู่ตามทิศต่างๆ แตกต่างกันออกไป หมุนเปลี่ยนเวียนไปทุกปี

ข้อห้ามสำหรับทิศโหงวอึ้ง( 5 เหลืองพิฆาต) หากบ้านใดทิศโหงอึ้งเหิรไปอยูตำแหน่งประตูบ้าน บ้านหลังนั้นในปีนั้นจะเสียทรัพย์ มีคดีความ สมาชิกในบ้านจะมีเรื่องราววิบัติ หรือเจ็บป่วย พิการ อาจถึงกับเสียชีวิต ให้ทำการถ่ายเทด้วยการทาสีขาว หรือนำรูปหล่อโลหะสีแวววาวไปตั้งดังตำแหน่งดังกล่าวจะช่วยให้หนักกลายเป็นเบา สำหรับบ้านที่มีหลังอิงทิศโหงวอึ้งห้ามทำการย้ายเข้า ซ่อมแซม หรือตกแต่งยังทฺศนั้นๆ  ทำให้พื้นดินสะเทือนในทิศดังกล่าว หากผ่าฝืนจะเกิดเรื่องวิบัติต่างๆนานา (โหงวอึ้งปีมีผลรุนแรงกว่าเดือน โหงวอึ้งเดือนมีผลรุนแรงมากกว่า โหงวอึ้งวันและยาม
หมายเหตุ สำหรับบ้านที่ไม่ได้หลังอิงทิศโหงวอึ้ง  สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ แต่ควรยกเว้นการกระทบกระเทือนทิศดังกล่าว