บ้านใหญ่แต่คนอยู่น้อย

ฮวงจุ้ย บ้านใหญ่แต่มีคนอยู่น้อย

บ้านใหญ่แต่มีคนอยู่น้อย

บ้านใหญ่แต่คนอยู่น้อย ฮวงจุ้ยบ้าน ในตำราโบราณ หยางไจ๋จี๋มี่จ้วน บันทึกว่าบ้านหลังใหญ่แต่มีคนอยู่กันน้อยจะค่อยๆยากจนลง บ้านหลังใหญ่โตแต่มีคนอยู่น้อยจะมี หยางชี่ไม่พอ ถ้าลักษณะพัฒนาและจะค่อยๆยากจนลง

ทรรศนะนี้ยังคงหาสิ่งนี้นั้นได้ในปัจจุบันซึ่งมีเหตุผล 3 ประการได้แก่

1. แม่บ้านจะเหนื่อยกับงานบ้านมากเกินไปงานหนักที่สุดในบ้านก็คือการทำความสะอาดซึ่งหลังจากทำความสะอาดแล้วแม่บ้านจะเหน็ดเหนื่อยมากและกว่าจะหายเหนื่อยต้องใช้เวลาพักสักครู่นึงซึ่งผลการศึกษาพบว่าบ้านที่มีพื้นที่ขนาดประมาณ 60 ถึง 100 ตารางเมตรจะเป็นขนาดที่พอเหมาะสำหรับให้แม่บ้านทำความสะอาด แต่ถ้ามากกว่า 100 ตารางเมตรก็จะทำให้แม่บ้านเหนื่อยเกินไป

2. บ้านที่กว้างมากไปมักจะมีห้องที่ปล่อยว่างไว้และก็อย่าคิดว่าการปล่อยห้องว่างไว้แบบนั้นจะทำให้ห้องใหม่อยู่เสมอความจริงห้องที่ไม่มีคนอยู่จะมีความชื้นมากแสงแดดไม่เพียงพอต่อการถ่ายเทอากาศจึงยิ่งทำให้ทรุดโทรมง่าย โดยเฉพาะห้องที่สร้างด้วยไม้จะยิ่งทรุดโทรมเร็วมากขึ้น

3. ในทางจิตวิทยาพื้นที่ว่างที่กว้างขวางเกินไปจะทำให้คนที่อยู่รู้สึกขัดความปลอดภัย สัดส่วนขนาดของบ้านกับจำนวนคนในบ้านต้องคำนวณจากสภาพการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานของแต่ละครอบครัวที่แตกต่างกันซึ่งคำนวณได้ 2 วิธีคือ

1.อายุรวมของทุกคนในบ้านคูณด้วยพื้นที่ 1 ตารางเมตร เช่นเจ้าของบ้านอายุ 35 ปี ภรรยาอายุ 30 ปี ลูกอายุ 6 ปีและ 9 ปีตามลำดับ อายุรวมก็คือ 80 ปีคูณด้วย 1 ตารางเมตรจะได้ 80 ตารางเมตร ซึ่งหมายความว่าบ้านที่มีพื้นที่เหมาะสมคือ 20 ตารางวาซึ่งจะรวมทั้งชานบ้าน ห้องรับแขก ห้องอาหาร ห้องนอน ห้องเด็กและห้องน้ำห้องส้วมเป็นต้น

2.อีกวิธีหนึ่งคือ แยกจำนวนของแต่ละคนไป สามีภรรยาใช้พื้นที่ 50 ตารางเมตร เด็กก่อนวัยเรียนใช้พื้นที่ 10 ตารางเมตร เด็กนักเรียน 15 ตารางเมตร นักศึกษาและคนชราควรได้คนละ 20 ตารางเมตรและเมื่อคำนวณดูตามตัวอย่างแล้วก็ยังคงเป็น 20 ตารางวาเช่นเดิม

About The Author