บ้านใหญ่แต่คนอยู่น้อย

บ้านใหญ่แต่คนอยู่น้อย

คำทำนายฝัน