ฝันเกี่ยวกับการกระทำ

ทำนายฝันเกี่ยวกับการกระทำ ไม่ว่าจะฝันว่าได้ทำอะไรๆ ในแบบต่างๆ เช่น ฝันว่าตัดผม ฝันว่าท้อง เป็นต้น