ฝันเกี่ยวกับสิ่งของ

ทำนายฝันเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆ เช่นฝันว่าได้แหวนทอง ฝันว่าเจอเงิน เป็นต้น