ฝันเห็นลิงหลายตัว

ฝันเห็นลิงหลายตัว หมายความว่าอย่างไร