ReadyPlanet.com
dot dot
bulletพระบรมราโชวาท
bulletสร้างรอยยิ้มในครอบครัว
bulletบ้านนี้มีเพื่อน/ ภคนันท์
bulletสงกรานต์ไทย..กราบพ่อครู
bulletกิจกรรมนักพยากรณ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทย..ฯ
bulletสอนพยากรณ์ดวงแบบส่วนตัว
bulletรับเชิญพยากรณ์นอกสถาณที่
bulletรายการหมอดูเพลงดัง
dot
dot
bulletบทเรียนที่ ๒
dot
dot
bulletคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า
bulletพิธีกรรมแบบโบราณ
bulletพิธีกรรมบวงสรวง
bulletมงคลชีวิต ๙ ประการ
bulletคาถาสตรีมีครรภ์
dot
แก้ดวง * เสริมบารมี *
dot
bulletทำบุญพระราหูเทวา
bulletนักพยากรณ์-ภาพกิจกรรม
bulletแก้ดวง เสริมบารมี
bulletข่าวลือ ... !


ดูดวงฟรีรายการหมอดูเพลงดัง วันอาทิตย์ เวลา 14.50 -16.30 น.
ภารกิจการแข่งขัน ศึกชิงจ้าวหมอดู seasion 2
อัญมณี ไข่มุกแท้  ร้านอัยวัลย์
นักเดินทาง ...   ลำนำทำบุญไหว้พระ ๙ วัด เสริมดวง เสริมบารมี
อ.ภคนันท์ (นกฮูกพยากรณ์ ให้ความรู้เรื่องเลขทะเบียนรถ)


อาจารย์เก่งกาจ จงใจพระ

มูลนิธิทรงคุณธรรม 

โครงการแทนคุณแผ่นดิน  ( นำโดยอาจารย์เก่งกาจ  จงใจพระ )

พิธีเททองพระประธาน    วันเสาร์  8 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

ณ โรงหล่อพระเสรีการช่างพุทธนิมิตร  จ.ราชบุรี

 

         

 

         

 

        

 

      

 

       

 

        

 

                    

                   

โครงการแทนคุณแผ่นดิน

     มูลนิธิทรงคุณธรรม ได้สร้างตำหนักเซียน เพื่อใช้เป็นหอปฏิบัติธรรม เริ่มสร้างเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2549  ตัวอาคารและหลังคาได้มุงกระเบื้องเสร็จแล้ว เหลือเพดานฝ้าบางส่วนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

     สิ่งที่ต้องสร้างต่อ  ประตู  หน้าต่าง  ช่องลมและพื้นอาคาร บันได เหลือประมาณอีก 20 % ก็สามารถใช้ประกอบพิธีทางศาสนาได้

     เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2548  ได้เททองหล่อพระประธานปางโปรดสัตว์ตรัสรู้  เป็นปางพระยืนวันจันทร์ผสมวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของในหลวงและราชินีในองค์เดียวกัน เป็นพระยืนสูง 9 ศอก ความสูง เอากำลังวันจันทร์ 15 บวกกำลังวันศุกร์ 21  ได้เลข 36   ( 3 + 6 =  9 )  จึงสร้างองค์พระสูง 9 ศอก ตรงกับรัชกาลที่ 9   ซึ่งเลข 9 เป็นเลขมหามงคล  พระนามหลวงพ่อภูเบศ    ได้นำไปประดิษฐานที่ตำหนักเซียน  แล้วรอทำพิธิเบิกเนตรพร้อมกับ ซำปอฮุกอีก 3 องค์

     เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2548  ได้เททอง ซำปอฮุกองค์ที่ 1  พระศรีศากยมณีพุทธเจ้า  เสร็จแล้วรออัญเชิญไปประดิษฐานที่ตำหนักเซียนพร้อมกับซำปอฮุก องค์ที่ 2  พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า 

     องค์ที่ 3  พระอมิตาภะพุทธเจ้า  ซึ่งได้ทำการเททอง  วันเสาร์ ที่ 8 ก.ค. 2549 ทั้งสองพระองค์

     จึงได้มีผู้มีจิตศรัทธา ไปร่วมบุญสร้างกุศลบุญบารมี โดยพร้อมเพรียงกัน  ดังภาพที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้

 

                              ประวัติองค์ซำปอฮุก

      องค์ที่ 1 พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า  คือพระโคดมพระพุทธเจ้า มีพระนามเดิมว่า สิทธัตถะ  ประสูติในสกุลกษัตริย์  พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชบิดา  พระนางสิริมหามายาเป็นพระราชมารดา  ประสูติที่ลุมพินีในระหว่างเขตแดนเมืองกบิลพัสดุ์  และเมืองเทวทหะติดต่อกัน   ครั้นประสูติได้ 7 วัน พระมารดาสิ้นพระชนม์   ได้พระเจ้าน้านางมหาปชาบดี เป็นพระมารดาเลี้ยง ได้ทรงศึกษาเล่าเรียนในศิลปวิทยาการจากสำนักต่าง ๆจนเจนจบ และได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาหรืออยโสธรา  เมื่อพระชนมายุได้ 19 พรรษา มีพระโอรสองค์หนึ่งชื่อ  ราหุล

     ด้วยความเบื่อหน่ายต่อการครองชีวิต  เห็นว่าเป็นทุกข์ จึงตัดสินพระทัยออกผนวชเมื่อพระชนมายุ 29 พรรษา ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาอย่างหนัก ก็ไม่บรรลุธรรมอันใด  สุดท้ายทรงดำเนินมัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง และสำเร็จธรรมชั้นสูง เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่สุด

     องค์ที่ 2 พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า หรือ พระนามจีน   เอี๊ยะซือฮุก    แปลว่า พระพุทธเจ้าผู้เป็นครูแห่งยารักษาโรค  พระนามเต็มพระองค์คือ     พระไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภาส

     พระเอี๊ยะซือฮุก สถิตย์อยู่ทางทิศตะวันออกของโลกเรา คือตรงข้ามกับสุขาวดี ของพระอมิตาราพุทธเจ้า   พระเอี๊ยะซือฮุก พระองค์มีปณิธานที่จะให้สัตว์โลกทุกรูปทุกนาม ปราศจากรคภัยไข้เจ็บ  ถ้าผู้ใดบูชานมัสการพระองค์ จะไม่มีโรคภัย หรือถ้าเจ็บไข้ได้ป่วย ได้บูชาท่านแล้วก็จะหายเร็วขึ้น

     องค์ที่ 3  อามีท้อฮุก  พระนามเต็มของพระองค์มีอยู่สองพระนามคือ  อภิตาภะ  แปลว่า มีความสว่างอันประมาณมิได้และ อมิตายุ แปลว่า  มีอายุอันประมาณมิได้  พระองค์สถิตย์อยู่แดนสุขาวดี เป็นพุทธเกษตร ผู้ที่ไปเกิดในแดนสุขาวดี จะมีแต่สุขไม่มีทุกข์ ไม่มีการเสื่อมถอย จะบรรลุรรมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในที่สุด  

            การคิดจะไปเกิดที่สุขาวดีนั้นไม่ลำบาก      เพียงแต่สวดพระนามของพระองค์  คือ  สวดคำว่า    น โมอมิตพุทธ    อยู่เสมอ ๆ เมื่อถึงแก่กรรมพระองค์ท่านจะมารับไปเกิด ณ แดนสุขาวดีพุทธเกษตร     ดินแดนสุขาวดีพุทธเกษตรนี้อยู่ทางทิศตะวันตกของโลกเรา  คำว่าตะวันตกในทางพุทธศาสนาของจีนหมายถึง  สุขาวดี นั้นเอง .

                                                        ...............................

     สำหรับผู้มีจิตศรัทธา  เรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญสร้างกุศลบุญบารมี เพื่อเป็นการแทนคุณแผ่นดิน โดยพร้อมเพรียงกัน  มูลนิธิทรงคุณธรรม  ยังต้องการปัจจัยต่อเนื่อง  เพื่อให้การสร้างตำหนักเซียน ใช้เป็นหอปฏิบัติธรรม  เป็นพุทธบูชาในอนาคต  ได้สำเร็จ ต่อไป

โทรสอบถามรายละเอียด ที่มูลนิธิทรงคุณธรรมโทร 02- 2030884 ,04-7136849 ( คุณมณฑา จงใจพระ  )

                                                 

หมอภคนันท์  - อาจารย์เก่งกาจ  จงใจพระ ( โหรระดับประเทศ  ดูดวงเมือง .... ฯ )

- ประธานมูลนิธิทรงคุณธรรม

- นายกสมาคมจัดหางานไทย

- นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

- เจ้าของบริษัทจัดส่งคนไปทำงานต่างประเทศ

- คอลัมภ์นิสต์นิตยสาร อาทิ นิตยสารดิฉัน ... ฯ

 

 
สร้างบุญบารมี คุณธรรมนำชีวิต

ธรรมทานปีใหม่ ๒๕๕๑ อ.แม่พรรณี
แก้ดวง เสริมบารมี article
หมอภคนันท์ นกฮูก พาท่านไปลำนำทำบุญไหว้พระ ๙ วัด article
ลำนำทำบุญไหว้พระ ๙ วัด โดยเรืออังสนา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สนใจเรียนโหราศาสตร์ ..ติดต่อภคนันท์ โทร.. 08-9500-5959 หรือที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ... ผู้ที่ผ่านการอบรมจากสมาคมจะได้รับวุฒิบัตรของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ fortune456@hotmail.com